El sarcòfag de les Estacions: el primer objecte del museu
El mes del Dia Internacional dels Museus us presentem el sarcòfag de les Estacions, un bellíssim sarcòfag romà de començament del segle IV dC, que fou trobat a Empúries. És important no només per la seva indubtable vàlua arqueològica i artística sinó també perquè ocupa un lloc destacat en la petita història del museu i de l'arqueologia gironina.

L'any 1846 tingueren lloc a Empúries les primeres excavacions oficials, efectuades per la Comissió de Monuments. A mitjan setembre d'aquell any, a l'entorn de la basílica paleocristiana de la Neàpolis hi fou localitzat aquest sarcòfag. Aviat fou portat, amb altres objectes, al museu que la mateixa Comissió havia creat a Girona el 30 d'octubre de 1845, l'anomenat Museo Provincial de Antigüedades y Bellas Artes.

El Boletín Oficial de la Provincia de Gerona del 5 de febrer de 1847 donava compte dels ingressos al museu fins a final de gener d'aquell any. El primer de la llista era el nostre sarcòfag:

Un sepulcro de mármol blanco de cuerpo entero al parecer gentil, con buenos grabados al gusto y dibujo de aquella época.

El sarcòfag de les Estacions, portarà per tant, a partir del proper mes de setembre, 175 anys en el museu. Fou el primer objecte del primer museu de Girona.

Tot això està molt bé, direu, però per què en diuen de les Estacions, què hi ha representat?

Avui només us hem presentat el sarcòfag. Allò que hi ha representat i la curiosa polèmica que aviat va desvetllar-se entre els erudits a l'entorn d'aquesta representació i que va durar pràcticament fins a mitjan segle XX haurà d'esperar-se fins al mes vinent.