Vas de ceràmica coríntia (juny 2017)


El nostre estudiant en pràctiques Gregorio Fernandez de l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya, està intervenint sobre un vas de ceràmica coríntia romana procedent del jaciment de Mas Gusó (Bellcaire d’Empordà- Alt Empordà), trobat a la campanya d’excavació de l’any 2014. La peça es troba fracturada en 27 fragments, que conformarien el 80% de l’original.

La rellevància d’aquesta tipologia ceràmica rau en l’escassetat de la seva troballa en jaciments de l’àrea mediterrània i que formalment és l’únic model conegut d’aquest tipus ceràmic. La peça que s’està restaurant és un bol cilíndric decorat, amb base plana diferenciada. La decoració, una alt relleu fet a motlle amb escena d’una batalla, es desenvolupa al llarg de tot el cos central de la peça. Es tracta d’una ceràmica de luxe amb engalba fina, produïda a la zona de Corinti entre els s. II- III d.C. i que imitava la vaixella metàl·lica. 

Per saber més sobre la ceràmica coríntia podeu consultar aquestes dues publicacions:

SPITZER, D.C. 1942, Roman Relief Bowls from Corinth, Hesperia 11: 162-192

http://www.ascsa.edu.gr/pdf/uploads/hesperia/146446.pdf

MALFITANA, D. 2007, La ceramica corinzia decorata a rilievo. Tipologia, cronologia ed iconografia di una classe ceramica greca di età imperiale, Bonn, Habelt (Rei Cretariae Romanae Fautorum, Supplementum 10).

 

Sobre el jaciment, podeu trobar informació a:

 

CASAS, J., SOLER, V. 2003, Intervenciones arqueológicas en Mas Gusó (Gerona). Del asentamiento precolonial a la villa romana, Oxford, John and Erica Hedges (British Archaeological Reports. International Series, 1215)

CASAS, J., NOLLA, J., PALAHÍ, LL., et al. 2016 Mas Gusó: un establecimiento militar de época romana en el suburbium ampuritano, Archivo Español de Arqueología, 89: 117-132

file:///C:/Documents%20and%20Settings/pdrllr/Mis%20documentos/Downloads/376-379-1-PB.pdf

 

Pel que fa al procés de conservació i restauració, cal indicar que la matriu ceràmica presenta un estat de cohesió força delicat, acusat en els punts on l’engalba es troba perduda.  El procés de conservació d’aquest bol s’inicia amb la eliminació mecànica de les sals insolubles, el que evidencia una pasta ceràmica pulverulenta, sensible als processos de neteja i una engalba lleugerament soluble en aigua. Aquestes dues circumstàncies obliguen a efectuar una neteja mecànica amb bisturí, efectuada sota lupa binocular, per procurar l’eliminació d’aquests dipòsits de sals sense ocasionar danys a la superfície ceràmica.