Agulla de cap enrollat


Les agulles de cap enrotllat són una troballa habitual en els aixovars procedents de les necròpolis d’incineració del bronze final. Aquesta peça, en concret, té una forma més elaborada amb dos extrems enrotllats sobre si mateixos amb dues voltes.

  • Cronologia: 900-800 aC
  • Període: Bronze final 
  • Material: Bronze 
  • Procedència:necròpolis Can Bec de Baix (Agullana, Alt Empordà)
  • Ubicació: sala Edat dels metalls