Urna


Les urnes contenien les restes resultants de la cremació del cos. Un cop dipositades es cobrien amb una tapadora, i el conjunt s’enterrava dins una fossa. A més, al costat de l’urna es podien dipositar vasos d’acompanyament i peces de bronze que completaven l’aixovar. Aquest podia ser més o menys ric depenent de l’edat, el sexe i l’estatus social del difunt. La presència de les urnes d’incineració ens mostra un canvi en el ritual de l’enterrament, que fins aquell moment era la inhumació.

  • Cronologia: 1100-850 aC
  • Període: Bronze final 
  • Material: ceràmica a mà  
  • Procedència:necròpolis del Pi de la Lliura (Vidreres, la Selva)
  • Ubicació: sala Edat dels metalls