Crater


El crater s’utilitzava per barrejar el vi amb aigua en el banquet funerari. Al món ibèric, la vaixella àtica era un símbol de riquesa i denotava prestigi social. El crater de campana era una de les peces més prestigioses i, probablement, més costoses. Aquest exemplar presenta una decoració amb garlanda de fulles d’olivera sota la vora. L’escena conservada mostra una figura femenina, probablement una mènada, ballant amb un thýrsos(vara o bastó folrat amb vinya o heura) a la mà dreta. Al costat esquerre, destaca un griu, animal fabulós mig ocell, mig lleó, relacionat amb la mort i la resurrecció.

Cronologia:mitjan segle IV aC

Període: època ibèrica

Material: ceràmica àtica de figures roges

Procedència: Sant Sebastià de la Guarda (Palafrugell, Baix Empordà)

Ubicació: sala Època Ibèrica