Gerra ibèrica
Entre la ceràmica ibèrica pintada, cal destacar un tipus de producció decorada amb pintura blanca. Els gerros són les peces més habituals on es troba aquest tipus de decoració. Els principals motius decoratius són geomètrics i vegetals i es troben principalment a la part superior de la peça decorada. La seva troballa és relativament escassa en els jaciments del nord-est peninsular.

Cronologia:segles V-IV aC

Període: època ibèrica

Material: ceràmica ibèrica de pintura blanca 

Procedència: parc residencial de Vilacolum (Torroella de Fluvià, Alt Empordà)

Ubicació: sala Època Ibèrica