Plat de peix


Aquest plat estava destinat a menjar peix. La cassoleta del fons servia per recollir l’oli o posar-hi alguna salsa. D’acord amb els fragments recuperats d’aquesta peça, hi hauria representades dues parelles de peixos de roca, propis de l’àrea mediterrània, encarades dos a dos ―una escórpora amb un moll i una escórpora amb un sard―, la part posterior d’un anfós, un altre peix no identificat i una vieira. El plat, datat al segle IV aC, es va trobar en una casa de finals del segle III aC, fet que remarca el valor que es va atorgar a aquesta peça.

Cronologia: finals del segle IV aC

Període: època ibèrica

Material: ceràmica àtica de figures vermelles 

Procedència: Mas Castellar (Pontós, Alt Empordà)

Ubicació: sala Època Ibèrica