Arpó


Arpó realitzat sobre banya.

La presència de l’espècie Homo sapiens va comportar la sofisticació de les tècniques de cacera, així com la dels estris utilitzats. És durant el paleolític superior que documentem l’ús del propulsor i de l’arc. Els arpons amb una o dues fileres dentades constituïen estris molt eficaços a l’hora de subjectar la presa. Sovint, el seu ús es relaciona amb la pesca.

  • Cronologia: 13000-11000 aC
  • Període: Paleolític superior 
  • Material: banya
  • Procedència: la Bora Gran d’en Carreras (Serinyà, Pla de l’Estany), paleolític superior, 13000-11000 aC
  • Ubicació: sala paleolític