Els humans a les comarques gironines

A través d'aquesta exposició de llarga durada descobreix el pas de les diferents culturals que varen anar teixint  la història de les comarques gironines des de la prehistòria fins a la tardoantiguitat 


Exposicions

Romanització, antiguitat tardana i cristianisme

Exposició de llarga durada

Entra

Exposicions

Ferrers, colonitzadors mediterranis i ibers

Exposició de llarga durada

Entra

Exposicions

Agricultors, ramaders, arquitectes funeraris i miners

Exposició de llarga durada

Entra

Exposicions

Primers grups humans. Caçadors i recol·lectors

Exposició de llarga durada

Entra