EXPOSICIONS

"De villa perfecta". Viure i treballar al Pla de l'Horta en època romana.

Del 31 de maig al 15 de setembre de 2019

A partir del 31 de maig, el Museu d'Arqueologia de Catalunya-Girona exposa "De villa perfecta. Viure i treballar al Pla de l'Horta en època romana". Aquesta exposició vol donar-nos a conèixer una vi·la romana a través del jaciment del Pla de l'Horta situat a Sarrià de Ter (Gironès). Aquesta vil·la, descoberta de forma accidental a principis de 1970, va tenir un llarg ús des del s. I aC fins a mitjans de s.V dC. Els treballs arqueològics han permès conèixer l'evolució de la vil·la, la qual ha anat en consonància amb diferents etapes d'època romana (època augustal, època flàvia, època severiana i època baix imperial).

La vil·la de Pla de l'Horta respon al que els autors clàssics anomenen De villa perfecta:

"Cum enim uillam haberes opere tectorio et intestino ac pauimentis nobilibus lithostrotis spectandam (...) haec ad te misi, recordatus de ea re sermones, quos de uilla perfecta habuissemus.Marcus Terentius Varro, De rerum rusticarum III,2."

"Car tenint tu una vil·la digna de veure per l’obra exterior i interior i pels notables paviments de mosaic (...) et trameto aquest [llibre] remembrant les converses que sobre la matèria tinguérem, d’una vil·la perfecta".

Tot i que la vil·la de què parla Varró sigui fonamentalment una explotació agrària, podem extrapolar l’expressió De uilla perfecta per tal com la vi·la del Pla de l’Horta permet veure i explicar les diverses parts d’una vil·la que definia Columela, un dels altres grans teòrics romans d’agricultura: pars urbana (la residència del senyor, la més ben coneguda), pars rustica i pars fructuaria (dedicades bàsicament a l’explotació agrària).

Es una vil·la situada en el suburbium de Gerunda, que a més de ser la residència principal d’un senyor i seu, per tant, de les seves activitats familiars i socials, comptava també amb un fundus, territori d’explotació agrària. També en coneixem un magatzem i un espai destinat a la producció de vi, amb dues premses i un conjunt de dipòsits. A més,  disposa d’una petita necròpolis i pot seguir-se’n l’evolució en un dilatat espai de temps: des de l’època republicana (segle I aC) fins a la baiximperial (segle V dC) en què s’abandona, tot i que l’explotació agrària continua i noves estructures s’instal·len sobre les restes de l’antiga vil·la.

 Com s'hi vivia?, com hi treballaven?, com era el dia a dia? això és el que descobrireu si veniu a veure l'exposició. 


Twitter
Facebook

Galeria imatges

Vista parcial entrada exposició

Entrada a la vil·la

Peces. Segell del propietari

Restitució de l'absis de la vil·la

Diaetae (habitacions)

Turculari