Altres publicacions

Capitells: Monestir Sant Pere de Galligants
Jordi S. Carrera
Diputació de Girona
Girona, 2020, 69 p

Arqueobotànica. Los usos de las plantas en la península Ibérica
Ramon Buxó, Raquel Piqué
Ariel ed.
Barcelona, 2008, 336 p

La necròpolis d'incineració del Pi de la Lliura-Vidreres
Enriqueta Pons, Alba Solés
Ajuntament de Vidreres
Girona, 2008, 146 p

Prácticas alimentarias en el mundo ibérico. El ejemplo de la fosa FS362 de Mas Castellar de Pontós (Empordà, España).
Enriqueta Pons, Lluís Garcia Petit (dirs.)
Oxford, 2008


Twitter
Facebook