Arxiu fotogràfic

L’arxiu fotogràfic de la seu de Girona agrupa tot un seguit de plaques fotogràfiques, negatius i diapositives referents a les activitats arqueològiques, el fons arqueològic i el funcionament del museu des dels seus inicis.

Especialització temàtica i àmbit geogràfic

Arqueologia, patrimoni arqueològic, patrimoni arquitectònic, patrimoni historicoartístic, Girona, comarques de Girona.

Fons i col·leccions del MAC - Girona

NOM

CRONOLOGIA

Fons MAC-Girona (fons generat a partir de les activitats del museu)

1939 - 1999

Col·lecció MAC-Girona (col·lecció per l'adquisició i donació d'imatges relacionades amb la temàtica de la pròpia institució)

1900 - 1975

Fons Francesc Riuró i Llapart

1930- 1975

Fons Joan Sanz i Roca

1955 - 1969

Fons Masó – Valentí

Segle XIX

Col·lecció Enric Botet i Sisó

1900 - 1935

Fons Ventura Raurich i Maleras

1900 - 1930

Fons Samà – Marquès de Marianao

Final segle XIX

Condicions d’accés i difusió

L’accés es lliure i gratuït, excepció feta de les restriccions previstes per la legislació vigent.  Les condicions d’us  i reproducció per a ús públic o publicació són regulades per la institució, i és d’aplicació quan s’escau la normativa del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, recollida en el Decret 34/1994, de 29 de novembre, pel qual es fixen els preus de la visita pública dels monuments i museus gestionats pel Departament de cultura i pels seus ens autònoms i dels serveis complementaris que s’hi presten (DIG 30 de desembre de 1994).

Adreça

Pedret, 95
17007 Girona
Tel. 972 20 46 37 
Fax 972 21 64 87
jllorens@gencat.cat

Horari

De dilluns a divendres de 8 a 15 h


SOL·LICITUD DE REPRODUCCIÓ
Twitter
Facebook