Poblat ibèric Mas Castellar de Pontós (Alt Empordà)

Direcció: Dra. Enriqueta Pons 

El jaciment de Mas Castellar de Pontós està situat sobre una petita elevació, entre la riba esquerra del Fluvià i l’Algama, a uns 2000 m al nord de Pontós i prop de la masia que porta el seu nom. El jaciment correspon a l'edat del ferro inicial (s.VII aC) i tota l’època ibèrica i desapareix en l’època romana (principis del s. II aC).

Des del 1990 al 2004 s’han portat a terme treballs d’excavació arqueològica, sota la direcció de la Dra. Enriqueta Pons, conservadora de la seu de Girona del Museu d’Arqueologia de Catalunya. En tots aquests anys de treball cal destacar la descoberta d’un important conjunt patrimonial que s’estén per una superfície d’uns 8000 m², tot i que el complex arqueològic en el seu conjunt ocuparia un espai en cap cas inferior a les 5 ha. Les restes actualment visibles estan formades per la part frontal d’un oppidum fortificat del segle V aC, el qual, al llarg del segle IV aC, va ser desmantellat i substituït per un establiment agrícola que gestionà un immens camp de sitges i que va perdurar fins a principis dels s.II aC.

Les excavacions han estat interrompudes entre els anys 2004 i 2008, període en el que s’ha avançat en els estudis i treballs analítics de les darreres campanyes. L’any 2009 s’obre una nova fase d’actuacions amb la realització d’un pla director del conjunt arqueològic de Mas Castellar amb la col·laboració de la Diputació de Girona. En aquest pla està previst la represa dels treballs arqueològics i encetar un nou plantejament on un dels objectius principals serà l’adequació a la visita pública del conjunt de les restes conservades.

Per a més informació:

BUXÓ, R., PONS, E., VARGAS, A., El graner de l’Empordà. Mas Castellar de Pontós a l’edat del ferro. Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona, 1998

PONS, E. dir. Mas Castellar de Pontós (Alt Empordà). Un complex arqueològic d’època ibèrica (Excavacions 1990-1998). Girona, 2002

PONS, E., GARCIA PETIT, Ll. eds. Prácticas alimentarias en el mundo ibérico. El ejemplo de la fosa FS362 de Mas Castellarde Pontós (Empordà-España). Oxford, 2008


Twitter
Facebook