TALLERS

La prehistòria: evolució de materials i tècniques

Una manera singular d’apropar-se a la prehistòria. Descoberta de la manera de viure d’aquests avantpassats a través dels materials que empraven i de les tècniques que usaven. L’ús i l'evolució del material quotidià com a testimoni del desenvolupament de la societat. Els alumnes seran convidats a participar activament en l’observació, l’anàlisi i la interpretació dels aspectes vinculats amb aquest tema així com en la realització d’una part d’experimentació.

Nivell o nivells als quals s’adreça l’activitat

  • Educació primària: cicles mitjà i superior
  • Educació secundària
  • Batxillerat

Tipologia de l’activitat

Taller

Descripció de funcionament

L'educador, que estarà presencialmente en el museu, a través d'una plataforma en línia, interectuarà amb l'alumnat perquè puguin seguir les seves explicacions i puguin elaborar l'activitat del taller. L'alumnat tindrà un kit de material per a poder realitzar el recurs. 

Idiomes

  • Català
  • Castellà

Material

  • Material didàctic específic per a l’activitat
  • Rèpliques d’objectes 
  • kit individualitzat de material fungible per dur a terme l’activitat
  • Material gràfic de suport

Dades de concertació i venda


Twitter
Facebook