Sèrie Monogràfica del MAC Girona

 

La vil·la romana del Pla de l’Horta (Sarrià de Ter) i el suburbium de Gerunda com espai residencial i productiu

COSTA, A., PALAHÍ, Ll., NOLLA, J.M., VIVÓ, D. (eds.)

Girona, 2019, 530 p.

Sèrie Monogràfica 29

ISBN: 978-84-393-9935-3

Preu: 30€ 

Monografia dedicada a la vil·la romana del Pla de l’Horta (Sarrià de Ter, Gironès). Constitueix la vil·la millor conservada del suburbium de Gerunda, essent abandonada a mitjans del segle V dne, tot i que l’ocupació del lloc va continuar en època visigòtica fins pràcticament els segles VIII-IX.

Què fan els nens i les nenes als museus? 

SERVITJA, L. 

Girona, 2018, 127 p. 

Sèrie Monogràfica 28. 

ISBN: 978-84-393-9718-2

Preu: 30 € 

Un estudi sobre el comportament infantil en el marc de l'educació no formal. Un treball que analitza les pautes de comportament dels visitants infantils entre 5 i 12 anys que visiten de forma no organitzada els museus de la ciutat de Girona. 

http://llibres.blog.gencat.cat/2018/10/26/que-fan-els-nens-i-les-nenes-als-museus-%E2%94%82-post-del-museu-darqueologia-girona/

El poblat neolític de Ca n’Isach (Palau Saverdera, Alt Empordà). Les excavacions de 1987-1994 i 2001-2003

TARRÚS, J  coord.

Girona, 2017, 202 p. 
Sèrie Monogràfica 27
ISBN: 978-84-393-9527-0 

Preu: 30 € 

Monografía científica que presenta l'excavació i estudi del poblat neolític de Ca n’Isach. S’han documentat tres fases principals d’ocupació neolítica, totes amb restes de cabanes, focs i forats de pal, des del 4700 al 3100 cal aC).

La construcció del palau del comte Enric II a Castelló d'Empúries (Alt Empordà). Estudi documental i dels materials arqueològics

PUIG A. M. coord.
Girona, 2016, 232 p. 
ISBN: 978-84-393-9412-9 

Preu: 30 € 

Monografía científica que presenta l'excavació i estudi del convent dels dominics de Castelló d'Empúries. Aquest edifici, després del procés de desamortització i del seu aprofitament per a diversos usos, és la seu de l'Ajuntament de la vila de Castelló d'Empúries.

Experimentación en arqueología. Estudio y difusión del pasado(exhaurit)

PALOMO, A., PIQUÉ, R. i TERRADAS, X. eds.
Girona, 2014, 2 vols. de 524 p. 
ISBN: 978-84-393-9024-4 

Preu: 30 € 

Els volums recullen les contribucions presentades en el III Congrés internacional d’Arqueologia Experimental, celebrat a Banyoles (Girona) els dies 17, 18 i 19 d’octubre de 2011.

Les necròpolis d’incineració del Bronze final transició a l’edat del Ferro de Can Bech de Baix, Agullana (Alt Empordà, Girona). Els resultats de la campanya d’excavació de 1974.

TOLEDO, A., PALOL, P. de
Girona, 2006, 306 p
ISBN: 84-393-7333-3

Preu: 36 € 

La colònia grega de Rhode (Roses, Alt Empordà)

MARTIN, A., PUIG, A. M. 
Girona, 2006, 643 p
ISBN: 84-393-7334-1

Preu: 36 € 

El castrum del Puig de les Muralles de Puig Rom

PERE DE PALOL
Girona, 2004, 116 p
ISBN: 84-393-6654-X
Textos en català 

Preu: 18 € (exemplars exhaurits)

Monografia científica a càrrec del professor Pere de Palol, que recull per primera vegada la totalitat dels treballs d'excavació arqueològica duts a terme al jaciment de Puig Rom al llarg del s. XX, incloent-hi la que va efectuar Joaquim Folch i Torres l'any 1917 per encàrrec de la Junta de Museus de Barcelona. L'obra es completa amb un estudi aprofundit dels materials trobats a les excavacions i finalitza amb dos capítols de conclusions, que contextualitzen el jaciment en els esdeveniments polítics contemporanis i en l'estructura de poblament en la qual s'insereix.

Mas Castellar de Pontós (Alt Empordà). Un complex arqueològic d’època ibèrica (Excavacions 1990-1998)

PONS, E. dir.
Girona, 2002, 339 p
ISBN: 84-393-5598-X

Excavacions arqueològiques a Júlia Líbica (Llívia, la Cerdanya)

 PADRÓ, J.
Girona, 2000, 144 p
ISBN: 84-393-5271-9 
Textos en català 

Preu: 18,13 € 

Recull de diversos treballs arqueològics realitzats a Llívia, la Julia Lybica capital de la Ceretània romana i visigòtica, entre 1974 i 1984. Aquestes excavacions han permès documentar importants restes del passat romà i medieval de la població. La monografia inclou també dos estudis sobre els conjunts ceràmics romà i medieval d'aquesta vila.

 

L’hàbitat protohistòric a Catalunya, Rosselló i Llenguadoc Occidental. Actualitat de l’arqueologia de l’edat de Ferro

 BUXÓ, R., PONS, E. dirs. 
Girona, 2000, 206 p
ISBN: 84-393-5270-0 
Textos en català

Preu: 30,05 € 

En aquest volum es recullen les 15 comunicacions que es van presentar sobre el tema del col·loqui, i es presenten els resultats obtinguts per la recerca portada a terme els darrers anys en aquest territori. Pel que fa a l'àmbit estrictament català es destaquen els balanços sobre les excavacions de Sant Martí d'Empúries, la Moleta del Remei, Olèrdola i Sant Julià de Ramis, entre altres.

Els productes alimentaris d’origen vegetal a l’edat del Ferro de l’Europa Occidental: de la producció al consum

BUXÓ, R., PONS, E. dirs. 
Girona, 1999, 414 p
ISBN: 84-393-5153-4
Textos en català

Preu: 48,08 € 

Recull de les 33 comunicacions que es van presentar en el col·loqui internacional que va tenir lloc a Girona del 21 al 24 de maig de 1998. A l'entorn del tema del col·loqui s'exposen diversos treballs de recerca sobre el paleoambient, territori, eines i tècniques, formes d'emmagatzematge i transformació dels productes, i s'analitzen els processos que van des de la producció al camp fins al consum dels productes alimentaris d'origen vegetal.

El món mediterrani després del Pleniglacial (18.000-112 BP)

 FULLOLA, J. M., SOLER, N. dirs. 
Girona, 1997, 299 p
ISBN: 84-393-5597-1

Excavacions d’urgència a Sant Julià de Ramis. Anys 1991-1993 

 AGUSTÍ, B.,BURCH, J., MERINO, J. Eds. 
Girona, 1995, 399 p
ISBN: 84-393-5597-1

El món rural d’època romana a Catalunya (l’exemple del nord-est)

 CASAS, J. et altri 
Girona, 1995, 399 p
ISBN: 84-393-5597-1

El edificio A de la ciudadela de Roses (la terra sigillata africana)

NIETO, X. 
Girona, 1993, 399 p
ISBN: 84-393-5597-1

La mandíbula de Banyoles en el context dels fòssils humans del pleistocè

MAROTO, J. ed. 
Girona, 1993, 399 p
ISBN: 84-393-5597-1

Ceràmiques comunes i de producció local a les comarques orientals de Girona. I. Materials augustals i altoimperials

CASAS, J. et alii 
Girona, 1992, 399 p
ISBN: 84-393-5597-1

La cova sepulcral del Neolític Antic de l’Avellaner. Cogolls (Les Planes d’Hostoles, la Garrotxa)

BOSCH, A., TARRÚS, J. 
Girona, 1990, 399 p
ISBN: 84-393-5597-1

L’Olivet d’en Pujol i els Tolegassos. Dos establiments agrícoles d’època romana a Viladamat

CASAS, J. 
Girona, 1989, 399 p
ISBN: 84-393-5597-1

Excavacions arqueològiques subaquàtiques a Cala Culip, vol. I (exhaurit)

NIETO, X. et alii
Girona, 1989, 399 p
ISBN: 84-393-5597-1

La vil·la romana de Vilauba (Camós). Estudi d’un assentament rural (campanyes de 1977-85)

ROURE, A. et alii 
Girona, 1988, 111 p
ISBN: 84-86812-05-4

Dinàmica de la utilització de la Cova 120 per l’home en els darrers 6.000 anys

AGUSTÍ, B. et alii
Girona, 1987, 159 p
ISBN: 84-86377-34-X

Característiques tafonòmiques i paleoecològiques del Pliocè marí de l’Empordà (exhaurit)

MARTINELL, J., DOMÈNECH, R. 
Girona, 1985, 71 p
ISBN: 84-505-2495-4

Sota Palou (Campdevànol): un centre d’intervenció prehistòrica postglaciar a l’aire lliure

Centre de Recerques Paleo-Eco-Socials
AA.DD.
Girona, 1985, 172 p
ISBN: 84-505-1748-6

L’Empordà, de l’edat de Bronze a l’edat de Ferro. 1100-600 aC (exhaurit)

PONS, E.
Girona, 1984, 366 p
ISBN: 84-500-9.917-X

El recinte fortificat ibèric de Puig Castellet, Lloret de Mar (Excavacions 1975-1980) (exhaurit)

PONS, E., TOLEDO, A., LLORENS, J.M.
Girona, 1981, 399 p
ISBN: 84-393-5597-1

Excavaciones en la ciudadela de Roses (Campaña 1976 y 1977) (exhaurit)

MARTIN, M. A., NIETO, F. J., NOLLA, J. M. 
Girona, 1979, 399 p
ISBN: 84-500-3123-0

La Fonollera (Torroella de Montgrí, Girona). Un poblado al aire libre del Bronce Final (exhaurit)

PONS, E. dir.
Girona, 1977, 399 p
ISBN: 84-393-5597-1


Twitter
Facebook