El recinte fortificat ibèric de Puig Castellet, Lloret de Mar (Excavacions 1975-1980)

Sèrie monogràfica

El recinte fortificat ibèric de Puig Castellet, Lloret de Mar (Excavacions 1975-1980)

Autors: Enriqueta Pons, Assumpció Toledo, Josep M. Llorens
Girona, 1981, 399 p
ISBN: 84-393-5597-1

Idioma: català

EXHAURIT 

El recinte fortificat de Puig Castellet a Lloret de Mar constitueix, sense cap mena de dubte, una construcció singular i única en el món ibèric català. El volum ofereix els resultats de les recerques que es van fer a finals dels anys 70 del segle XX per part del Servei d'Arqueologia de Girona, en el marc de la revisió que s'estava fent  aleshores sobre l'arquitectura ibèrica catalana.


Twitter
Facebook