En bones mans

El laboratori de restauració té cura de les nostres peces 

Sala 1