Hem posat les armes a punt! (desembre 2023)
Acabem l’any finalitzant la intervenció de Conservació i Restauració sobre el conjunt d'armes adquirides entre els anys 1896 i 1929 per l'antiga Comissió de Monuments Històrics i Artístics de la província de Girona. 

La intervenció ha estat efectuada per Ricard Garcia i s'emmarca dintre del pla de reordenació de l'espai de reserves del Centre de Pedret. Abans, però, ha sigut necessari plantejar accions directes de conservació i restauració sobre cadascuna d’elles, per tal d'assegurar la seva preservació dins del nou espai assignat.

Es tracta d'un total de 49 espases, sabres i altres armes, de cronologia i procedència diversa. S’ha fet necessari l'establiment d'un protocol que ens ha permès actuar de manera global sobre el conjunt, alhora que adaptar-nos a les necessitats de cada objecte en funció dels materials i les degradacions sofertes. Si bé la major part són objectes metàl·lics, també hi trobem altres materials típics de la manufactura d'armament com són la fusta per als mànecs o el cuir per a les beines, entre d'altres.

Detall neteja d'una beina de cuir 

És per això que es va decidir intervenir per fases, començant per les alteracions més comunes que afectaven els metalls. Primerament, ens hem centrat en l'eliminació dels productes de la corrosió amb ajuda d'eines mecàniques; tot seguit s’han fet tractaments d’inhibició dels metalls, que ens ajuden a mantenir durant més temps l'estabilitat d'aquests enfront de la corrosió. Finalment, per als materials orgànics com la fusta o el cuir s'ha optat per tractaments especialitzats per a cada material i patologia. Destaquem l'ús de neteges aquoses d'acció fisicoquímica que ens permeten eliminar dipòsits en superfície, com pols i brutícia, respectant el material original.

Procés de neteja dels cuirs