Sobre el MAC-Girona


Panorama

La seu de Girona del Museu d'Arqueologia de Catalunya se centra en l'explicació de l'activitat humana des de l'aparició de l'home fins a l'època tardoromana, a través de materials arqueològics trobats a les excavacions de jaciments de les comarques de Girona.

El Centre de Pedret

Entra

Equip humà del MAC Girona

Entra

Reproduccions fotogràfiques

La seu de Girona del Museu d'Arqueologia de Catalunya ofereix el servei de reproducció d'imatges de les seves col·leccions, tant per a estudi i investigació com per a publicació, en diversos formats.

Entra