Sobre el MAC Girona


Panorama

La seu de Girona del Museu d'Arqueologia de Catalunya se centra en l'explicació de l'activitat humana des de l'aparició de l'home fins a l'època tardoromana, a través de materials arqueològics trobats a les excavacions de jaciments de les comarques de Girona.

El Centre de Pedret

Entra

Equip humà del MAC Girona

Entra