Altres publicacions

Capitells: monestir Sant Pere de Galligants
Jordi S. Carrera
Ajuntament de Girona
Girona, 2020, 69 p

Arqueobotànica. Los usos de las plantas en la península Ibérica
R. Buxó, R. Piqué
Barcelona, 2008, 336 p

La necròpolis d'incineració del Pi de la Lliura-Vidreres
Pons, Enriqueta, Solés, Alba
Ajuntament de Vidreres
Girona, 2008, 146 p

Prácticas alimentarias en el mundo ibérico. El ejemplo de la fosa FS362 de Mas Castellar de Pontós (Empordà, España).
Pons, E., Garcia Petit, Ll. (dirs.)
Oxford, 2008


Twitter
Facebook