Diadema de plata (desembre 2020)
Des del laboratori de conservació i restauració continuem treballant per posar a punt les peces que formaran part de la propera exposició temporal “Temps de la Memòria”. Aquesta exposició s’està organitzant en el marc de l’aniversari dels 175 anys del museu.

Per les nostres mans estan passant  objectes de ceràmica, metall, os, ivori, pedra, vidre, mosaic, etc. en definitiva materials molt diversos que en funció dels processos de deterior que els afectin i l’estat de conservació que presenten, necessitaran uns tractaments específics. Així doncs, no tot val per totes les peces, cada cas és diferent i sovint cal fer anàlisis, estudis i proves preliminars que ens permetin reconèixer amb més claredat el material, les patologies, i l’abast del deterior.

En aquest moment estem  treballant amb un peça que formarà part d’aquesta exposició. Es tracta d’una peça frontal d'una diadema (o cinturó) de plata, format per un cos central rectangular construït amb petites anelles que s'enllacen entre sí, i acabada amb un triangle a cada extrem. Aquesta bellíssima peça, va ser adquirida per la Comissió de Monuments el 26 de Juliol de 1899, procedent d’Empúries (L’Escala, Alt Empordà) i es conserva al museu des d’aleshores. Restaurada amb anterioritat, actualment es planteja la seva revisió, i ens trobem en la fase inicial d’estudi.

Visió a la lupa binocular

Quins són els agents de deterior que l’afecten, quina intervenció seria la més adient, o inclús si el seu estat de conservació permet un nou tractament, són algunes de les preguntes que ens estem plantejant i per les quals cerquem respostes.