Intervenció davant un atac vandàlic (setembre 2022)
Aquest mes ens fem ressò d’una intervenció que preferiríem no haver hagut d’efectuar. El 21 de Setembre els companys d’atenció al visitant ens alertaren d’una succés ocorregut aquella mateixa nit al Monestir de Sant Pere de Galligants, una pintura vandàlica de contingut obscè ocasionada a una de les absidioles del monestir.

Des del museu interposem la pertinent denúncia per delicte contra el patrimoni i immediatament efectuem una primera valoració de visu, que ens permet concloure que l’atac consisteix en una pintada amb esprai de pintura en aerosol de color negre, que afecten 36 carreus del monument i una àrea aproximada de 2m x 1m.

Per la seva efectivitat, es proposa un tractament de microprojecció, atès que el mètode ens permet escollir l’abrasiu més adequat segons la resistència del producte d’alteració a eliminar i el suport a tractar, i també ens permet graduar la pressió amb la que es necessita treballar. Controlant aquests dos paràmetres podrem efectuar una abrasió suau incidint exclusivament en superfície.

La neteja s’efectua amb una minipistola CTS amb una obertura de 2mm de diàmetre, i els resultats més satisfactoris s’obtenen amb microprojeció de silicat d’etil de MPA, de granulometria extremadament fina (0,08-0,16mm) i es treballa a pressions inferiors als 3 bar.

S’obté un molt bon resultat, malgrat resta una petita ombra del grafit, difícilment extraïble sense afectar la pedra. S’opta per deixar la microprojecció en aquest punt de la neteja i combinar el mètode amb una suau raspallat amb alcohol benzílic, obtenint una lleugera millora en els resultat final.