La microexcavació al laboratori (desembre 2021)
Al laboratori de conservació i restauració del MAC-Girona seguim treballant. Aquest mes de desembre estem dedicats al procés de conservació d'un simpulum de bronze, de la necròpolis de Vilanera (l'Escala, Alt Empordà) datada entre finals del segle VII i mitjans del segle VI aC, i que van recuperar amb la terra de l'interior.

Us preguntareu el perquè.

Les peces arqueològiques es troben colgades de terra durant anys i sofreixen moltes pressions d'origen natural i antròpic. És normal que apareguin molt fragmentades, aixafades i deformades, i a l'hora de procedir a la seva extracció a jaciment és molt important una bona actuació. En molts casos es planteja l'opció de recuperar-les en bloc, és a dir, amb la terra que l'envolta o reomple, tal com s'ha fet amb el simpulum.

Si es fa d'aquesta manera, la terra li fa de suport o matriu, evitant l'esfondrament de la peça, fins que es pugui treballar amb calma al laboratori. Un cop al laboratori es pot efectuar la microexcavació de la terra interior, i recollir tota la informació, en el supòsit que es conservi qualsevol resta en el seu interior. A banda d'això, ens permet efectuar un desmuntatge controlat de la peça, mantenint l'ordre dels fragments, i això ens facilita molt les tasques de remuntatge en el procés de restauració.