El condicionament de les col·leccions d’elements petits d’os (febrer 2023)
Aquest mes de Febrer, parlem d’una tasca que s’ha estat efectuant al llarg dels darrers mesos. Amb l’estudiant en pràctiques Laura Ruiz (UdG), vam estar treballant intensament en la revisió dels antics sistemes d’embalatge a les reserves de Pedret. Antics contenidors de fusta o cartró, que amb el temps s’ha demostrat que eren perjudicials, s’han anat substituint per material inerts i estables.

Més enllà de la conservació, cal pensar que en les institucions museístiques, s’efectuen nombrosos moviments dels objecte per tal de fer-ne la catalogació o l’inventari, per valorar-ne l’estat de conservació, efectuar-ne fotografies, per poder ser estudiats o fer-ne anàlisis, etc. Tots aquests aspectes cal considerar-los a l’hora de plantejar-ne el dipòsit permanent a les sales de reserva i evitar en la mesura del possible manipulacions innecessàries.

Les premisses que ens hem proposat a l’hora de plantejar aquesta tasca són: facilitar la cerca, l’observació directa de l’objecte i evitar, o si més no facilitar, la posterior manipulació. Així, els objectes de petites dimensions d’os, a partir d’ara, es presenten sobre espumes de polietilè, havent adequat la forma de cadascun dels objecte amb un petit rebaix. Aquests “llits” d’espuma, es situen dins de caixes de polietilè opaques que les protegeixen de la pols.