Els magatzems: el baluard de les peces (març 2022)
Una feina realment oculta i tanmateix una de les línies d’actuació que més temps ocupa a l’àrea de conservació i restauració, és la correcte conservació de les col·leccions en els seus espais de magatzem, les reserves.  Mantenir les col·leccions en bones condicions ambientals, assegurar l’ús d’embalatges i materials d’emmagatzematge apropiats, fer revisions periòdiques dels espais i unes rutines de control de plagues i de seguretat, són només alguns dels paràmetres que cal controlar.

D’ençà un temps, l’equip del MAC a Girona, està immers en la revisió del fons arqueològic i està concentrat en la reorganització i inspecció dels béns arqueològics dipositats a la reserva 1, on es localitzen gran part dels materials de naturalesa ceràmica, de vidre, pedra, restes antropològiques i d’os treballat. De manera general, estem revisant els béns i el seu estat de conservació, estem revisant els inventaris i també renovem els sistemes d’embalatge, substituint-los per materials inerts i innocus per assegurar l’estabilitat de la col·lecció.

Abans i després de les intervencions

Totes aquestes accions s’efectuen al Centre de Pedret, a poca distància del Museu al Monestir de Sant Pere de Galligants. Al Centre de Pedret hi trobem els despatxos administratius, la biblioteca, els laboratoris de conservació-restauració i d’arqueobotànica, a més de tres espais de reserva per al dipòsit dels materials arqueològics de les comarques de Girona. A més, es comparteix espai amb les dependències de Servei d’Atenció als Museus i el Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya.