Iniciem la restauració del patrimoni fotogràfic del museu (abril 2023)
Com us explicàvem el mes de juny de l’any passat, vàrem iniciar el procés de conservació i inventari de l’arxiu fotogràfic, i vàrem començar per les 744 plaques de vidre que es conserven al MAC-Girona.

En aquesta moment, l'especialista en conservació i restauració de materials fotogràfics, Raquel Freixas, està emprant diversos mètodes i materials per a garantir la protecció d'aquestes peces úniques. Les plaques de vidre són suports fotogràfics històrics que requereixen mesures especials i tècniques adequades per a la seva preservació.

La primera etapa del procés consisteix en la neteja de l'emulsió, que es realitza en sec usant hisops de cotó, la pera d'aire i pinzells suaus. Aquestes eines permeten retirar amb delicadesa la pols i els residus acumulats a la superfície, evitant danys a l'emulsió i a les imatges que aquesta conté. 

Posteriorment, s'aplica una solució hidroalcohòlica suau per eliminar les taques i brutícia més persistent. Aquest pas es du a terme amb molta cura i control, ja que l'emulsió és sensible a la humitat. 

Pel que fa al revers de les plaques, es du a terme una neteja similar emprant camuses de teixit sintètic i una solució hidroalcohòlica. Aquest tractament garanteix l'eliminació de residus sense comprometre el suport de vidre. Puntualment, es retiren possibles restes adherides amb l'ajuda del bisturí. 

Una vegada completada la neteja, es procedirà a reconstruir i encapsular les plaques que presenten ruptures. Aquest procés implicarà la unió de fragments i la protecció de les àrees malmeses mitjançant materials adequats que asseguren l'estabilitat i conservació de la peça. 

A més, es portarà a cap la consolidació de les emulsions despreses, el que implica fixar novament la capa de l'emulsió al suport de vidre, garantint la integritat i durabilitat de la imatge. 

Aquests meticulosos i delicats processos de restauració permeten rescatar i protegir el nostre patrimoni fotogràfic, assegurant que les generacions futures puguin continuar gaudint i aprenent d'aquest.

Placa restaurada