Col·laboració amb l'exposició de Sant Julià de Ramis (juliol 2022)
Aquest mes de Juliol hem participat en el muntatge expositiu:  Sant Julià de Ramis. Més d’un segle d’intervencions arqueològiques (Can Bóta-Sants Metges, Sant Julià de Ramis, 17 de Juliol a 26 de Setembre de 2022). Alguns dels objectes han necessitat d’un tractament de conservació i restauració al laboratori de restauració per tal de ser exposats.

Es tracta d’una exposició on s’explica la història del municipi amb la informació que han aportat les intervencions arqueològiques que s’han estan duent a terme a Sant Julià de Ramis d'ençà del 1889. Des de les primeres troballes fins a les intervencions més recents, es recullen els resultats d’aquesta recerca i s’exposen algunes de les peces més significatives.

Des d’una base negativa de primera generació, del jaciment de Can Garriga (87.700 +/- 2500 B.P), una gerra de ceràmica grisa emporitana d’època ibèrica (II aC) del jaciment Variant Nacional II, o un collaret de 13 denes de vidre (650-700dC) de la Necròpolis de les Goges, entre d’altres, exemplifiquen l’abasta cronologia de les diverses ocupacions i permeten fer un recorregut per diversos dels jaciments del municipi.