La protecció és imprescindible en la restauració (gener 2020)
Guants, bata, màscara, ulleres, equips de ventilació i extracció de fums, gasos, partícules de pols i productes químics... són alguns dels equipaments més presents en un laboratori de conservació i restauració. Què tenen en comú tots ells?

Tots formen part de l’equip de protecció dels professionals que es dediquen a la conservació i a la restauració de patrimoni. Els perills de contaminació química als que estem exposats són molt diversos donada la gran diversitat de tractaments, productes, tècniques i utensilis que emprem.

El coneixement dels productes i les tècniques utilitzades és el punt de partida per abordar i adoptar les mesures protectores necessàries, per tal de reduir els riscos als que estem exposats.

Equips de protecció col·lectius                                       Equips de protecció individual