Placa de brigantina de ferro (abril-2017)
Descripció de la peça

Aquest darrer mes el Laboratori de Restauració ha intervingut sobre alguns dels objectes de ferro que han de participar a l’exposició “Cavallers i ferrers al Castell de Rocabruna”, a la Casa de Cultura (Girona). Els elements de naturalesa fèrrica són especialment sensibles a les variacions de temperatura i humitat ambiental, de manera que s’activen processos de corrosió que cal prevenir i fer un seguiment acurat.

L’exposició, que s’inaugurà el passat  21 de Març, mostra els resultats obtinguts en les diverses campanyes d’excavació efectuades al castell de Rocabruna (Camprodon), a càrrec del Servei de Monuments de la Diputació de Girona i l’equip d’arqueòlegs d’In Situ, s.c.p.

http://www.casadecultura.org/activitats/448/18812/inauguracio-de-l-exposicio-quot-cavallers-i-ferrers-al-castell-de-rocabruna-quot 

Una de les peces intervingudes ha estat una placa de brigantina de ferro amb reblons de coure (ss. XIV-XV). Una il·lustració del Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque Carlovingienne à la Renaissance (vol. 5, p. 231) de Viollet-le-Duc, publicat el 1874, ens mostra com aquest element era part d’una cuirassa formada per petites làmines a manera d’escates, subjectes amb reblons a una tela de lona o cuir.

Si en vols saber més pots consultar els següents enllaços:

https://tribunadarqueologia.blog.gencat.cat/2013/10/16/darreres-intervencions-al-castell-de-rocabruna-beget-ripolles/ 

Agustí Farjas, Bibiana «Castell de Rocabruna (Camprodon, Ripollès) 2010-2011». Onzenes jornades d'Arqueologia de les comarques de Girona, 2012, pàg. 437-443 [Consulta: 12 setembre 2014].

http://www.ddgi.cat/recursos/servei/2013/doc/Castell_de_Rocabruna_2011.pdf