La restauració de llacunes: un procés important i delicat. (octubre 2023)
Parlem una estona dels objecte ceràmics de procedència arqueològica.

Imagineu com es recuperen de context arqueològic? Diríeu que sencers? El cert és que no, i que sovint pateixen greus danys durant el període d’enterrament i es descobreixen completament fracturats, o inclús amb alguns fragments perduts. Nosaltres, d’aquestes pèrdues materials, les anomenem llacunes.

La restauració de llacunes en ceràmica arqueològica és un procés molt important, a l’hora que delicat, ja que s’ha de plantejar amb cura i consideració dels aspectes històrics i d’autenticitat.

Generalment, la reintegració de les parts mancants sol afrontar-se per tal de tornar la integritat estètica o estructural a l’objecte; per tant, és habitual haver de plantejar reintegracions quan les llacunes dificulten la comprensió i l’exhibició de les peces. Els restauradors/es hem de plantejar aquestes intervencions sense comprometre la integritat històrica de la peça, sense incórrer en un fals estètic o històric, i per tant, efectuem les actuacions sota criteris clars de mínima intervenció, respecte vers l’original, reversibilitat i llegibilitat de la part reintegrada.

En aquest equilibri entre el respecte per la peça i la intervenció de reintegració per facilitar la comprensió, ens hem mogut en la presa de decisions per la intervenció d’un asc en forma d’ocell, procedent d’Empúries.

D’una banda, teníem el volum del cap de l’ocell perdut i, d’altra banda, la pèrdua de les decoracions del plomatge i demés detalls decoratius en color marró. Davant aquesta situació, ens vàrem plantejar si la reintegració era possible i necessària. Reintegrar cromàticament sobre l’original, no era una opció, i reintegrar el volum perdut pot ser no era essencial per la comprensió de la peça, però el fet d’exposar-la i de voler millorar la seva apreciació si que feia que la reintegració fos important.

Des del laboratori, hem optat per fer una lleugera reintegració del volum del cap, que hem extret per simetria, i hem plantejat una reintegració completament exempta que unim a la superfície ceràmica amb una gota d’adhesiu reversible. En ocasió de l’exposició per la que està previst que viatgi properament, està preparada per una total contemplació de les seves qualitats estètiques, sense contradir els principis de respecte vers l’original.