Estudi composicional de les pintures murals de la vil·la de ELS TOLEGASSOS (Viladamat , Alt Empordà) (maig 2022)
Aquest mes de maig hem estat treballant amb unes pintures murals d’època romana, de la vil·la de Els Tolegassos, arran d’una investigació conduïda pel professor José Francisco Garcia Martínez (Institut de Recerca de l’Aigua. Departament d’Enginyeria Química i Química analítica. Facultat de Químiques de la UB) i efectuada per Iris Ayas Martos (Estudiant del Máster de Química Analítica de la UB).

Aquestes pintures, descobertes a les excavacions dels anys 1986 i 1987, estant essent objecte d’un estudi que afronta els seu anàlisi composicional,  mitjançant Fluorescència de Raigs X, microscòpia electrònica i Raman; i  s’emmarca en un estudi més complert sobre la relació entre la composició de les pintures murals romanes i els diferents tipus de vil·les en diversos jaciments de l’àrea de Girona.  

Les pintures murals eren efectuades sobre el mur, però no directament sobre aquest; prèviament es preparaven les parets amb algunes capes de morter de calç, sobre la qual es pintava posteriorment amb els pigments.  

El laboratori de conservació i restauració ha aprofitat l’ocasió per passar unes hores “jugant” a encaixar els fragments. Com si d’un trencaclosques es tractés: hem buscat un lloc còmode amb taules suficientment grans,  hem classificat, separat i situat els fragments segons dissenys i colors. El trencaclosques és complex, però ja hem pogut descobrir alguns detalls decoratius d’aquestes pintures que decorarien les parets d’una casa romana.