Els temps canvien .... (maig 2023)
Mireu quina meravella.

L’any 1943 s’instal·laren els magatzems i el taller de restauració a les golfes del monestir de Sant Pere de Galligants. Aquells primers anys de funcionament al taller hi feinejaven personalitats com Francesc Torres i Monsó i altres artistes de reconegut prestigi com  Emília Xargay, Joaquim Casellas i Consol Oliveras. A la fotografia podeu veure en Torres i Monsó- dret, reconstruint una ceràmica-, Joaquim Casellas (pintor)- dret, en segon pla- i Pere Ubach (ordenança del museu) – assegut, en primer pla. La fotografia deu correspondre als anys 1943 o 1944.  

Actualment els Laboratoris de Conservació i Restauració del MAC a Girona, sota la responsabilitat de la restauradora Laura Lara, estan ubicats al Centre de Pedret. A la imatge actual, en Ricard García (ESCRBCC) i en Dirk Kosidlo (UdG) alumnes de pràctiques d’enguany, que han participat en tasques de conservació, documentació i catalogació del fons del museu.