Cal intervenir o no? Una disjuntiva envers les restauracions antigues (abril 2024)
El Museu, originàriament Museo Provincial de Antiguedades y Bellas Artes, fou creat el 1845. Aquesta llarga trajectòria es recull en els seus fons, que es nodreixen de materials d’arreu de la província; atès que durant anys, fou el centre receptor dels material sorgits en les intervencions arqueològiques que s’hi efectuaven. 

No és estrany, doncs, que una de les problemàtiques que hem d’afrontar sigui el tractament de peces que ja han estat objecte d’algun tipus d’intervenció. La qüestió que acompanya la nova restauració és si és convenient eliminar aquests tractaments antics o no. Els criteris amb els que s’afrontaven les restauracions sovint poden ocasionar problemes de compatibilitat amb els criteris actuals: el criteri de mínima intervenció, de respecte vers l’original, de reversibilitat dels productes emprats, etc.. i poden conduir a una resposta ràpida que apuntaria cap al si, amb la idea que una intervenció moderna en milloraria el seu estat. Però la resposta no es tant senzilla i cal avaluar cada cas en concret.

Les antigues restauracions habitualment no se’ls ha donat molta importància i no es disposa de molts estudis que hagin afrontat aquesta problemàtica, ni uns criteris ferms de com cal afrontar-ho. Cal dir que aquestes intervencions són part important de la història de la peça, que son un document que registra l’activitat restaurativa d’un moment concret i que aporten informació sobre les tècniques i els materials usats.

Per tant, abans d’actuar i eliminar-la, ens hauríem de preguntar si interfereixen negativament i si comporten problemes de conservació, danys a llarg termini. Ens hem de preguntar si s’han detectat problemes d’incompatibilitat de materials, ens hem d’assegurar de la seva reversibilitat i si es factible la seva eliminació, o si això implicaria danys majors. També si interfereix com a objecte d’estudi o de divulgació; o si la intervenció ha resultat efectiva, malgrat actualment l’afrontéssim diferent. Uns interrogants que ens han d’ajudar a decidir sobre la idoneïtat d’intervenir o no.

 

Mosaic de LLafranch 

Mosaic de Corçà

Aquests mosaics, de Llafranch i Corçà, en són un bon exemple i ens plantegen algunes d’aquestes qüestions.