Preservar el patrimoni documental, una altra prioritat del museu.(agost-setembre 2020)
Una de les nostres prioritats del Museu d’Arqueologia de Catalunya- Girona és la conservació de tots els materials arqueològics que custodiem. Preservar i tenir accés a la documentació i als arxius fotogràfics és especialment important, atès que ens permet obtenir la informació que acompanya qualsevol peça des del seu ingrés al museu.

El 17 de Setembre de 1942, es donà el primer número d’inventari a un objecte del museu. Un lekhytos dels. VI aC  procedent d’Empúries. La informació sobre aquesta peça fou recollida en una fitxa de paper: nom de l’objecte, matèria, dimensions, cronologia, procedència, estat de conservació, etc. són algunes de les dades que s’anotaven.

L’herència documental que hem de gestionar és amplia, més de 40.000 registres, que són font d’informació primordial. Aquests registres es sotmeten a un doble procés. D’una banda, les noves tecnologies en permeten treballar amb sistemes de gestió documental més àgils i eficients, i gradualment es van informatitzant les dades. Però també s’estan invertint esforços en la digitalització dels inventaris de paper, que a dia d’avui formen part del patrimoni documental que volem potegir i conservar.