Preparats per a ser restaurats! (setembre 2019)
Recentment s’ha dipositat al laboratori de conservació i restauració del MAC-Girona una gran quantitat d’objectes de coure, bronze i ferro, procedents del jaciment de Mas Castellar de Pontós.

Datats dels anys 450-425aC, foren trobats en el sector 5 de l’edifici denominat ES516, un espai útil d’uns 50m2 on hi havia concentrades nombroses restes de construcció cremades i escampades pel recinte; objectes diversos d’armament ofensiu de tipus llancívol i algunes eines agrícoles de ferro; fíbules i grapes, diversos claus de coure i altres objectes per identificar, i un ingent nombre de fragments del que podria correspondre a dues cassoles amb el seu trípode de bronze.

Trípode de Mas Castellar de Pontós.

El laboratori de conservació i restauració ha destinat aquest mes de setembre a recollir la documentació tècnica i històrica de cadascun dels objectes, fotografiar i avaluar l’estat de conservació previ a qualsevol altra actuació, i programar els processos de conservació i de restauració que caldrà aplicar.

Aquesta informació ha de quedar recollida i disponible, i ha d’anar acompanyant els informes del procés de conservació  i restauració que es redactaran posteriorment, quan s’efectuïn els tractaments. En aquest document cal especificar el procediment efectuat, així com els materials emprats, i ha d’especificar els requisits posterior per al seu emmagatzematge, manteniment, manipulació i/o exposició.