Intervenció en vint-i-dos braçalets trobats en un avantbraç. (febrer 2021)
Aquest mes de febrer el Laboratori de Conservació i Restauració està intervenint un conjunt de vint-i-dos braçalets de bronze (s. VI aC) , conservats enfilats als dos ossos llargs d’un avantbraç. La troballa vinculada a excavacions antigues d’Empúries, és una Donació del Seminari de Girona, i ingressa al museu l’any 1936.

Una de les intervencions que cal dur a terme és la eliminació de les capes de corrosió que afecten de manera desigual els braçalets. En el processos de conservació i restauració, les neteges amb mitjans manuals esdevenen una de les accions que més s’efectuen, i com qualsevol actuació directa sobre una peça, s’aborda des del màxim respecte a l’original. 

La neteja mecànica dels braçalets de bronze, s’està efectuant amb l’ajuda d’instrumental molt divers i sota la visió ampliada que ens dóna la lupa binocular, per tal de poder fer una neteja gradual i selectiva. Utilitzem un micromotor, que mitjançant la rotació d’una fresa (n’emprem de diversos materials i dureses) s’exerceix una acció abrasiva intensa però controlada, que ens permet rebaixar les capes més externes i dures dels productes de corrosió. També estem usant un llapis d’ultrasons, que amb una lleugera vibració de la punta, permet un treball precís i delicat en les capes més pròximes a la superfície original.  Així mateix, també estem el bisturí, que ens permet perfilar les neteges i efectuar un treball manual extremadament controlat.

Un dels braçalets inicialment

La neteja està resultant molt gratificant, i sota les capes de corrosió descobrim el que només s’intuïa lleugerament, unes línies paral·leles incises que creen una col·lecció de braçalets decorats de manera senzilla.

Detall descobert en un dels braçalets