Un treball en equip! (juny 2021)
El passat dia 11 de juny es va inaugurar l’exposició El temps de la memòria. Tresors del Museu d’Arqueologia de Catalunya a Girona. Uns mesos de treball molt intens, d’esforç d’equip i d’unió de professionals:

Arqueòlegs i arqueòlogues que amb el seu treball intens d’excavació i investigació nodreixen els nostres espais de reserva; conservadors i conservadores que vetllen per les col·leccions;  tècnics i tècniques de difusió que aproximen al públic i a les escoles aquests coneixements; dissenyadors i dissenyadores que donen forma a les idees; arquitectes, museòlegs i museòlogues que confeccionen espais; personal d’administració, de manteniment i de neteja, que sovint efectuen una feina oculta però indispensable i com no personal d’atenció al públic que ofereixen la cara més amable del museu.

Hem inaugurat, però la feina no s’atura, i l’equip del MAC dedica els dilluns (que el museu està tancat) per fer el manteniment i la neteja meticulosa de les vitrines.