Els embalatges: el reflex d’una època (març 2024)
Recentment hem dedicat algun En bones mans a explicar-vos que mes rere mes posem ordre a les nostre col·leccions, dins les sales de reserva del Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona. Un museu que té una llarga trajectòria des de 1845.

Darrera aquesta reordenació hi ha un equip que es dedica a la revisió dels materials arqueològics, i de la informació i la documentació associada a aquests; s’ocupa de la valoració del seu estat de conservació i la substitució de les antigues caixes de fusta per altres caixes de polietilè. Dins d’aquestes caixes de fusta hi trobem tot tipus de petits contenidors que els servien per emmagatzemar els objectes: capsetes de llumins, de cigars, de paper fotogràfic, de caramels, píndoles i bosses de plàstic de comerços, entre d’altres.  De fet, qualsevol recipient d’ús quotidià que pogués servir per guardar un objecte.

 

En aquest procés de revisió dels fons, aprofitem per renovar-los i substituir-los per materials inerts i innocus que assegurin unes millors condicions de la col·lecció. Indiscutiblement els temps han canviat, inclús en termes de conservació preventiva.