La tècnica RTI en la documentació per a la restauració (febrer 2018)
Un dels criteris principals en que es basa la conservació i la restauració dels béns patrimonials és la documentació tècnica de l’obra que s’ha de tractar. Cal enregistrar les dades històriques, tècniques i morfològiques, descriure el seu estat de conservació i la proposta de restauració, i deixar constància del procés de restauració que finalment s’efectua.

Sovint una imatge explica i recull molta més informació que la que puguem descriure amb paraules, per tant, el seguiment fotogràfic de tot el procés és primordial en qualsevol intervenció de conservació i de restauració.

Aquest mes de febrer el laboratori de restauració del MAC-Girona ha volgut experimentar amb una tècnica fotografia denominada RTI (imatge per transformació de reflectància). Aquesta tècnica fotogràfica requereix d’un processament informàtic en el que es calcula la reflexió de la llum a tota la superfície, fusionant totes les dades en un arxiu i permetent la generació d’un model 3D amb el que interactuar. Les imatges obtingudes permeten percebre detalls que complementen la informació recollida amb la fotografia tradicional, així com relleus de la superfície, de les ondulacions i de les textures.

http://culturalheritageimaging.org/Technologies/RTI/Spanish 

L’experiència documental s’ha efectuat amb una excepcional troballa localitzada a les darreres excavacions arqueològiques al fossat defensiu del Puig de Sant Andreu de la ciutat ibèrica d’Ullastret. Un petit objecte de plom amb una inscripció i que l’observació amb imatge RTI ens pot ajudar a documentar el traç de les grafies, la tècnica d’elaboració, però també ens pot donar informació sobre l’estat de conservació de la peça.

Per a més informació sobre la peça: http://macullastret.cat