Vas de ceràmica coríntia (juny 2017)
El nostre estudiant en pràctiques Gregorio Fernandez de l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya, està intervenint sobre un vas de ceràmica coríntia romana procedent del jaciment de Mas Gusó (Bellcaire d’Empordà- Alt Empordà), trobat a la campanya d’excavació de l’any 2014. La peça es troba fracturada en 27 fragments, que conformarien el 80% de l’original.

La rellevància d’aquesta tipologia ceràmica rau en l’escassetat de la seva troballa en jaciments de l’àrea mediterrània i que formalment és l’únic model conegut d’aquest tipus ceràmic. La peça que s’està restaurant és un bol cilíndric decorat, amb base plana diferenciada. La decoració, una alt relleu fet a motlle amb escena d’una batalla, es desenvolupa al llarg de tot el cos central de la peça. Es tracta d’una ceràmica de luxe amb engalba fina, produïda a la zona de Corinti entre els s. II- III d.C. i que imitava la vaixella metàl·lica.

Per saber més sobre la ceràmica coríntia podeu consultar aquestes dues publicacions:

SPITZER, D.C. 1942, Roman Relief Bowls from Corinth, Hesperia 11: 162-192

http://www.ascsa.edu.gr/pdf/uploads/hesperia/146446.pdf 

MALFITANA, D. 2007, La ceramica corinzia decorata a rilievo. Tipologia, cronologia ed iconografia di una classe ceramica greca di età imperiale, Bonn, Habelt (Rei Cretariae Romanae Fautorum, Supplementum 10).

Sobre el jaciment, podeu trobar informació a:

CASAS, J., SOLER, V. 2003, Intervenciones arqueológicas en Mas Gusó (Gerona). Del asentamiento precolonial a la villa romana, Oxford, John and Erica Hedges (British Archaeological Reports. International Series, 1215)

CASAS, J., NOLLA, J., PALAHÍ, LL., et al. 2016 Mas Gusó