El mosaic de Teseu i Ariadna (Bell-lloc del Pla, Girona) (novembre 2017)
Aquest mes d’Octubre el laboratori ha estat preparant la seva participació al 13th Conference for Conservation of Mosaics, organitzat per l’International Committee for the Conservation of Mosaics, que ha tingut lloc a  Barcelona del dia 15 al 20 d’Octubre de 2017.

Amb el títol El mosaic de Teseu i Ariadna (Bell-lloc del Pla, Girona) 1876-2016: De l’obscuritat al museu, s’ha volgut presentar el projecte d’estudi i de conservació i restauració del mosaic de Teseu i Ariadna exposat i custodiat al MAC-Girona, des de l’any 1941.

El projecte de conservació del mosaic s’inicia l’any 2014 amb la clara voluntat de millorar el seu estat de conservació i la seva presentació al públic, però també esperonat per la intenció de plantejar una exposició en ocasió dels 140 anys de la descoberta. Efectivament, entre 1876 i 1877 es va descobrir a la masia de Can Pau Birol (Bell-lloc del Pla, Girona) un conjunt de mosaics romans que representaven una cursa de carros en un circ, Bel.lerofontes matant la Quimera, i Teseu i Ariadna. Entre els anys 1933, els primers i el 1941, el darrer, es van recuperar del seu emplaçament arqueològic per anar en dipòsit en un museu. Per diverses raons el conjunt de mosaics va  acabar repartint-se entre tres museus diferents, a Girona i a Barcelona. L’any 2016 es va plantejar l’exposició 3 mosaics, 3 museus. 140 anys dels mosaics romans de Bell-lloc (Girona), que pretenia reunir els tres mosaics de la vil·la en un mateix espai.

El procés de conservació i restauració del mosaic de Teseu i Ariadna, efectuats al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, va permetre eliminar els materials aplicats en antigues intervencions, sobretot alliberant-lo del pes del ciment armat sobre el que s’havia muntat el mateix any del seu arrencament, i recuperar la rica gamma de color de les tessel·les, que havia quedat emmascarada per capes de consolidants i brutícia generalitzada.

La nova ubicació a Sant Pere de Galligants, s’ha efectuat sobre una estructura en posició vertical (lleugerament inclinada) que permet que el públic l’observi, a l’hora que no interfereix en l’edifici i el circuit dels visitants.