Tractament de peces de ferro: un procés llarg en el temps. (juliol 2020)
Els objectes de metall, generalment, presenten gran inestabilitat en front el medi ambient i es desencadenen ràpidament mecanismes de deterior propis que si no es tracten amb celeritat provoquen la irremeiable pèrdua total o parcial de l’objecte.

Actualment, al Laboratori s’han iniciat els processos químics dels objectes de ferro procedents del jaciment de Mas Castellar de Pontós (Alt Empordà) per assegurar-ne la seva perdurabilitat. El procés d’estabilització o de descloruració que cal efectuar a tots els ferros per tal de passivar el seu procés de deterior, és un procés llarg en el temps. El tractament consisteix en immersions successives en una dissolució alcalina que cal controlar per quantificar la concentració de ions Cl- en dissolució i identificar d’una manera precisa el moment en que finalitza el tractament. Quan es dóna per acabat aquest procés, cal fer banys d’aigua destil·lada per neutralitzar el tractament químic i posteriorment s’efectua la intervenció de neteja i d’eliminació completa dels productes de corrosió. La neteja mecànica implica rebaixar les capes més externes i dures de la corrosió, amb mitjans abrasius però summament delicats i molt laboriosos. En general, la intervenció sobre cadascuna de les peces implica diversos mesos de feina de dedicació exclusiva.

 

Tractament químic dels ferros arqueològics. 

http://www.macgirona.cat/ca/Recerca/Projectes-de-recerca/Poblat-iberic-Mas-Castellar-de-Pontos-Alt-Emporda