El Bones mans: una mostra de la feina diària en els laboratoris de conservació-restauració (gener 2023)
El dia 27 de Gener, es commemorava el dia del conservador-restaurador. Un dia per celebrar, donar visibilitat i homenatjar la professió.

L’abril del 2017 naixia el Bones mans de la nostra web, amb l’esperit d’intentar ser una mostra del dia a dia del que fem al laboratori; més de 61 bocinets d’informació sobre la professió per ensenyar, compartir i donar a conèixer aquesta disciplina científica que treballa per la conservació dels béns culturals.

Com a Museu d’Arqueologia ens pertoca intervenir sobre patrimoni arqueològic, un material extremadament fràgil: per la pròpia matèria que el constitueix (metall, vidre, os, ceràmica, ivori, pedra, etc.) i per els anys d’enterrament i les condicions a les que ha estat exposat, i que  inevitablement incideix sobre el seu estat de conservació.

L’àmplia varietat de peces, materials, tipologies i cronologies, fan que cada peça sigui valorada i tractada com a única, la identificació de les alteracions que l’afecten, són clau a l’hora de fer una proposta d’intervenció que s’avingui a les seves especificitats, i aplicar el tractament  específic i convenient.