El Covid-19 i les nostres col·leccions arqueològiques (abril 2020)
Aquest mes d’abril la nostra realitat s’ha vist trastocada per una circumstància que ens ha confinat a casa, per protecció de tots i totes. A nivell patrimonial, hi ha algunes qüestions vinculades en relació al Covid-19 com poden ser la seva durabilitat en les superfícies (en el nostre cas dels materials arqueològics), i quines precaucions de seguretat i protecció necessitem.

Segons un article escrit al Journal of Hospital Infection1, el passat mes de març, es considera que el virus pot perdurar un temps que oscil·la entre: 4 dies en fusta, 5 dies en metalls i ceràmica, de 4 a 5 dies en paper i en vidre, sobre polipropilè el virus pot mantenir-se durant 6-9 dies i sobre pedra s’estaria parlant de 2 a 12 dies. Per tant, estaríem en durabilitats molt variades segons el material (altres estudis indiquen temps inferiors, però millor ser cauts).

Pel que fa a les desinfeccions, l’OMS ha difós àmpliament les recomanacions de neteja a nivell individual i els mètodes més adients en l’àmbit domèstic. Però, sobre materials i col·leccions patrimonials com cal actuar? és necessari plantejar-se una desinfestació general? S’avalua que la millor opció és l’aïllament de les col·leccions, d’almenys 9 dies; superat aquest temps proporcionaríem un entorn segur per al personal dels museus i per al públic. Els museus romanen tancats des del passat 13 de març, per tant hauríem superat el període de risc.

Però un cop retornem a les activitats habituals del museu, què haurem de fer? El primer, garantir que el personal conegui les mesures de seguretat i d’higiene, les posi en pràctica, i disposi dels EPIS necessaris per desenvolupar les seves tasques diàries. D’altra banda, crec que es donaran situacions en que caldrà actuar amb precaució: dipòsits nous d’objectes, retorn de béns cedits a altres institucions, processos d’estudi per part d’ investigadors/es, etc. En definitiva, accions que impliquen manipulació i mobilitat dels materials,  en les que segurament el més recomanable serà aplicar el protocol de prevenció i d’aïllament individual, mantenir-los en una zona segura durant una temps de quarantena, i un cop superat aquest temps retornar-los al circuit museístic sense risc.

Prenem mesures.  Salut per a tots i totes.

 

 

1Kampf, G. (2020), “Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents”, en Journal of Hospital Infection, disponible a: https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(20)30046-3/pdf