Estem d’aniversari: restauració de peces per a la celebració dels 175 anys del museu.(març 2020)
Aquest mes de març  comencem a restaurar peces perquè formin part de la celebració dels 175 anys de Museu d’Arqueologia de Catalunya a Girona, concretament per l’exposició que s’està gestant per a tal commemoració.

L’any 1845 fou creat el que es conegué originàriament com a Museo Provincial de Antigüedades y Bellas Artes de Girona. Efectivament, el dijous 30 d’octubre de 1845 es feia públic en el Boletín Oficial de la Provincia de Girona l’aprovació d’un museu provincial a Girona: la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos desitja la creació d’aquest museu amb l’objectiu de donar impuls a la il·lustració del país, recollint i exposant les peces resultants de les excavacions en el territori. No va ser fins el 29 d’octubre de 1870, diada de Sant Narcís, que s’obrí per primer cop al públic el museu - instal·lat en el claustre i sobreclaustre de Sant Pere de Galligants-  i s’inaugurà, el dia de sant Narcís de 1877 amb totes les obres ja acabades.

Ara, temps després, volem recollir aquest esperit i fer un homenatge al museu, mostrant una selecció de peces procedents d’arreu del territori de les comarques gironines, representatives d’una amplia cronologia de vida, pràctiques, creences, tècniques i materials.

Preparar el material per formar part d’una exposició és un dels al·licients del treball al Laboratori de Conservació i Restauració del Museu. Peces que procedeixen d’excavació i que s’integraran al discurs museogràfic o bé, peces restaurades d’antic, de les que cal revisar, actualitzar mètodes i criteris d’intervenció, es tracten perquè puguin ser gaudides pel visitant i puguin transmetre tot el seu significat històric.