El paper del correu en el préstec de peces (maig 2018)
Una de les funcions del conservador-restaurador és la d’acompanyar un bé cultural que ha estat prestat a una altre museu per a una exposició temporal. El professional que assumeix aquesta funció és la figura del correu i és el representant institucional de l’entitat prestadora. La persona designada com a correu ha de tenir cura de fer complir els acords establerts entre l’entitat que sol·licita i la que presta, i ha de vetllar per que s’actuï adequadament en tots els procediments que tinguin a veure amb l’obra cedida atès que està sota la seva responsabilitat.

El perfil d’un correu correspondria a un tècnic en conservació i/o restauració que domina el material que constitueix l’obra i controla com pot influir en ella els canvis d’ubicació i conseqüent canvi d’ambient, que coneix les millors condicions pel seu trasllat i exposició i les assessora.

És competència seva supervisar la correcte manipulació i la utilització de materials adequats per al seu embalatge, i controlar les condicions del transport per poder evitar el màxim la seva degradació durant el moviment.  Un cop a destí el correu supervisa les instal·lacions, l’espai museogràfic del centre receptor i el sistema d’exhibició, i verifica que es compleixen les condicions senyalades pel prestador: humitat relativa i temperatura, il·luminació, requeriments de seguretat i idoneïtat dels elements museogràfics (vitrina, peanya, sistemes de subjecció o de suport, catenàries, càmeres de seguretat, etc.). Així mateix, el correu comprova l’estat de conservació de l’obra després del trasllat i s’efectuen fotografies que l’enregistren. En el cas que hagi un dany, cal aixecar acta per activar l’actuació de l’assegurança.

A la fi de l’exposició temporal, es comptarà de nou amb la intervenció del correu que verificarà que tot el procés invers, el de retorn de la peça, s’efectua amb les garanties oportunes.

En ocasió del préstec d’un objecte de la col·lecció del MAC-Ullastret, s’ha acompanyat, verificat el trasllat i el muntatge de la peça, que participa en l’exposició Parlez-vous grafitti?, al  Site archéologiche et musée d'Ensérun del 9 de Juny al 16 de Setembre.

Plom amb inscripció ibèrica.

Informació de l'exposició: www.enserune.fr/Actualites/Parlez-vous-graffiti