Espasa de ferro (maig-2017)
Descripció de la peça

Aquest mes el laboratori ha iniciat la restauració d’una espasa de ferro (600-575aC). L’espasa d’antenes es conserva amb un estat de conservació bastant delicat, forma part del fons del museu des de la seva donació, fruit d’una troballa fortuïta entorn l’any 1947 a l’antic paratge de L'Estany, a Camallera (Alt Empordà).

L’objectiu principal del procés de conservació i restauració que ara s’inicia pretén revisar el seu estat de conservació atès que es tracta d’un objecte que s’exposarà de manera permanent al Museu de Sant Pere de Galligants.

Cal dir, que el seu estat actual és resultes de la transformació soferta per l’objecte  durant el període d’enterrament, i és agreujat per una intervenció de restauració anterior que ara ens veiem obligats a eliminar. Es podria dir que la restauració vol “descobrir l’objecte inicial” i per això és necessari efectuar unes accions per garantir-ne la seva pervivència i que ajudaran que l’objecte sigui més comprensible.  En el cas de l’espasa consistirà majoritàriament en operacions de neteja, centrades en l’eliminació parcials dels productes d’alteració i dels materials aplicats en l’antiga restauració.

L'espasa a través de RX

El procés de neteja és un dels processos més delicats i compromesos, i és necessari avaluar amb precisió què és el que s’elimina i què cal conservar com a testimoni d’una part de la història de l’objecte. Estudiar a fons l’objecte i la naturalesa de les patologies que afecten un bé patrimonial és un dels factors principals per assolir correctament qualsevol intervenció de conservació i restauració. En el cas de l’espasa d’antenes de Camallera es van efectuar exàmens radiològics mitjançant raigs X (al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya) per determinar amb exactitud l’abast de la corrosió i l’absència de possibles decoracions.

Per conèixer més aspectes sobre el jaciment i l’objecte podeu consultar:

Pons, E., 1984, L'Empordà, de l'edat del bronze a l'edat del ferro, Sèrie Monogràfica 4, especialment p. 229-233; foto 6, fig.1.2 i 3.

Palol, P., 1948, Una necrópolis de la Edad del Hierro descubierta en Camallera, a A.I.E.G., vol. Nº III,  p. 252-256