Compartir per valorar (octubre 2018)
El 14 d’octubre de 2018, l’E.C.C.O (European Confederation of Conservator-restorers Organisation) va promoure la celebració del Dia Europeu de la Conservació-Restauració de Béns Culturals. L’objectiu final era donar visibilitat a la professió mitjançant l’oferta d’activitats, de tots els professionals i institucions que volguessin adherir-se a la iniciativa, durant la Setmana Europea de la Conservació-Restauració (del 8 al 14 d’octubre).

Des del laboratori del MAC-Girona hem plantejat, en el marc de les Jornades Europees del Patrimoni,  una jornada de portes obertes a les instal·lacions del Centre de Pedret per poder compartir amb tothom la tasca que diàriament ens manté compromesos amb el nostre patrimoni.

El dia 12 d’octubre vam tenir ocasió de mostrar algunes de les intervencions que s’estan duent a terme al Laboratori, amb la voluntat de compartir la nostra experiència, d’explicar les competències pròpies del conservador-restaurador i també de conscienciar i fer valorar la importància de la preservació del patrimoni. En definitiva, donar a conèixer la disciplina de la conservació i la restauració per fomentar una comprensió més profunda, a favor d’una major implicació social en la conservació del patrimoni cultural.

Més informació sobre iniciatives relacionades amb  temes de conservació-restauració: http://www.ecco-eu.org/eych-2018/european-day-of-conservation-restoration/

 

Visita al laboratori de restauració del MAC-Girona a càrrec de la seva responsable, Laura Lara.