Neteja de la reproducció de la rosassa de Sant Pere de Galligants (juny 2019)
Durant aquest mes ens estem dedicant a la neteja de la reproducció de la rosassa, la finestra majestuosa del monestir. És una còpia a mida natural (3,45m) ubicada en un lateral del transsepte de l’església i que es devia fer precisament pel gaudi dels detalls, que altrament l’original que presideix la façana no permet veure.

 Aquest element està format per dos cercles concèntrics que defineixen un òcul central, units per vuit columnes disposades radialment. Si la contemplem atentament hi descobrirem decoracions vegetals de tiges, fulles i pinyes, llaceries, capitells ornats amb elements vegetals, caps humans, animals i grius, un abat amb un bàcul trencat i sis monjos que l’escorten.

 Cal destacar d’entre tots aquests detalls, la inscripció en llatí que es troba en la part alta de la rosassa, entre el cercle exterior i els arquets interiors:

 

OMNES COSGNOSCANT PETRVM FECISSE FENESTRAM

Que tothom sàpiga que Pere va fer aquesta finestra.

 

“La inscripció fou considerada com una mena de signatura de l’autor de la rosassa. També es formulà la hipòtesi que aquest Pere no era l’escultor sinó l’abat sota el mandat del qual es va construir la rosassa.”

 Aquest text, extret de Sant Pere de Galligants. Un monestir al llarg del temps ( Josep Maria Llorens, Girona 2011) ens fa adonar d’un dels molt motius que  discretament  enriqueixen la rosassa de Sant Pere de Galligants.