La professió de conservador i restaurador dels béns culturals (agost 2019)
El Laboratori de Conservació i Restauració del Museu d’Arqueologia de Catalunya a Girona, treballa cada dia amb intensitat per vetllar pel nostre patrimoni cultural. Garantir la seva conservació és precisament el principal objectiu dels professionals de la conservació i la restauració dels béns culturals.

La correcte transmissió dels valors documentals i de les qualitats històriques i estètiques dels béns patrimonials materials a les generacions futures, es fa possible si preservem els elements materials que constitueixen l’obra, i és precisament això en el que treballen els professionals de la  Conservació i Restauració de Béns Culturals.

Dediquem aquest mes d’agost, per parlar de la professió i quines són algunes de les seves competències quan afronta un projecte de conservació i restauració.

Un tècnic en conservació i restauració ha de:

  • Desenvolupar el projecte de conservació i restauració valorant cada bé patrimonial en particular atenent l’objectiu de la intervenció.
  • Definir l'estat de conservació dels béns patrimonials i proposar els tractaments de conservació i restauració més adients.
  • Pautar la metodologia de treball, avaluar i fer el seguiment de les activitats i els tractaments de conservació i de restauració.
  • Documentar l’obra i tots els processos de conservació i restauració que s’hagin efectuat.
  • Participar i coordinar les tasques de conservació i restauració en equips multidisciplinaris que intervinguin en la conservació i la restauració del patrimoni.
  • Proposar i aplicar les mesures de conservació preventiva més adequades.

 Estat de conservació inicial del crani i estudi posterior